Copyright

Wooki.nl is volledig auteursrechtelijk beschermd. Dat betekend dat onze testen, grafische uitingen en teksten uniek gemaakt zijn voor Wooki.nl. U mag onze content dus nooit gebruiken zonder schriftelijke toestemming. Als u content wilt gebruiken kunt u een e-mail sturen naar info@wooki.nl waarin u duidelijk aangeeft

U ontvangt dan van ons verdere uitleg over het gebruik van de gevraagde content.

Indien content gekopieerd wordt zonder schriftelijke toestemming zijn we genoodzaakt u aansprakelijk te stellen voor ongeautoriseerd gebruik van onze content en de eventueel geleden schade die daardoor veroorzaakt is.

Top